ชัชชาติ เคาะ ผู้ต้องขังลอกท่อ กทม. 500 กิโลฯแรก! เริ่ม 1 ก.ค.

ชัชชาติ เคาะ ผู้ต้องขังลอกท่อ กทม. 500 กิโลฯแรก! เริ่ม 1 ก.ค.

ชัชชาติ เผยที่ประชุมอนุญาตให้ ผู้ต้องขังลอกท่อ กทม. ระยะทาง 500 กิโลเมตรแรก เริ่ม 1 ก.ค. นี้ เผยอีกลอกท่อไปแล้ว 40 จุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพ ได้แถลงประชุมระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการนำผู้ต้องขังมาร่วมขุดลอกท่อตามแนวคิดของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

โดย นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้เป็นการร่วมมือตามแนวคิดของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

ที่มี ความคิดให้มีการร่วมมือกันในการลอกท่อระบายน้ำโดยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ในวันนี้จึงได้เชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาปรึกษาหารือเนื่องจากที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ โดยชาวบ้านพบว่าผู้ต้องขังลอกท่อระบายน้ำได้ดี และสามารถทำให้ผู้ต้องขังทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ต้องมีการเน้นย้ำว่า การจ้างผู้ต้องขังต้องมีหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติเหมือนคนปกติ ทั้งเรื่องค่าแรงและสวัสดิการ และต้องมาทำด้วยความสมัครใจ

นายชัชชาติกล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีท่อระบายน้ำที่จำเป็นต้องลอก 6,500 กิโลเมตร (กม.) โดย สนน.ดูแลเส้นเลือดใหญ่อยู่ประมาณ 2,000 กม. และแต่ละเขตดูแลเส้นเลือดฝอยที่เป็นท่อย่อยประมาณ 4,500 กม. ซึ่งปีนี้ลอกไปแล้วประมาณ 2,000 กม. แต่ในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 ยังพอมีงบประมาณเหลืออยู่ จึงได้หารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการ เริ่มในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ให้ทำให้มากที่สุด โดยจะให้เขตแต่ละแห่งหาจุดที่ต้องลอกมา และดูตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ กทม.สามารถจ้างกรมราชทัณฑ์โดยตรงได้ เพราะเป็นรัฐบาล-รัฐบาล (G2G) แต่หากสามารถทำได้ก่อน 1 ก.ค.จะเป็นเรื่องดี เพราะปัญหาน้ำท่วมประชาชนไม่รอ

“ในช่วงระหว่างการลอกท่อขอความร่วมมือประชาชนในละแวกนั้นออกมาดู เพื่อรู้ว่าภายในท่อมีอะไรอุดตันอยู่บ้าง เพราะบางแห่งมีไขมันอุดตันแสดงว่าบ้านเรือนแถวนั้นทิ้งไขมันลงมาจึงเกิดการอุดตัน ดังนั้น จะได้เห็นว่าเราให้ความร่วมมือไม่ใช่ลอกท่ออย่างเดียว แต่ประชาชนให้ความร่วมมือในการตั้งบ่อดักไขมัน จึงเกิดการสร้างความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวว่า ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการ สนน.บอกว่าลอกเพียงแค่ 2 คลองนั้น คือถูกต้อง เพราะนั่นคือคลองหลัก แต่คลองย่อยที่สำนักงานเขตดูแลลอกท่อไปประมาณ 40 คลอง ก็เป็นสิ่งที่ผู้อำนวยการ สนน.พูดถูกต้อง เพราะพูดในฐานะที่ดูแลคลองหลัก แต่ตนอาจจะสื่อสารผิดเองและไม่เข้าใจกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า กทม.ได้ตั้งเป้าหมายและงบประมาณไว้หรือไม่ นายชัชชาติกล่าวว่า เบื้องต้นตั้งเป้าหมายขุดลอกท่อ 500 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ถึงแม้เอกชนจะเสนอราคาต่ำ แต่คุณภาพกลับไม่ได้ ดังนั้น ในเรื่องของราคาไม่สามารถเปรียบเทียบกับเอกชน จึงมั่นใจว่าราชทัณฑ์จะทำได้ดีกว่า

“กทม.จะเริ่มจ้างกรมราชทัณฑ์ในการลอกท่อระบายน้ำโดยนักโทษชั้นเยี่ยมเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยการจ้างแรงงานนักโทษดังกล่าวผ่านกระบวนการระหว่างรัฐ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ปี 2563 โดยไม่ต้องเข้ากระบวนการ e-bidding ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ กทม.ไม่สามารถจ้างกรมราชทัณฑ์ได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560” นายชัชชาติกล่าว

ขณะที่ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จากนี้กรมราชทัณฑ์จะคัดเลือกผู้ต้องขังชั้นดีเยี่ยม 1,000 คน จากกรมราชทัณฑ์ 10 แห่ง โดยผู้ต้องขังจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ทั้งก่อนออกมาและก่อนเข้าไป และได้รับวัคซีนครบโดสแล้วทุกคน และต้องสมัครใจที่จะออกมาทำงาน ซึ่งผู้ต้องขังจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 70 เพื่อเก็บออม และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสังคม โดยจะได้รับสิทธิทุกอย่างอย่างเท่าเทียม

ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ คู่ชีวิต กำหนดเกณฑ์คล้ายสมรส ชาย-หญิง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตีเห็นชอบ พ.ร.บ คู่ชีวิต โดยกำหนดเกณฑ์คล้ายสมรส ชาย-หญิง ด้าวิษณุไม่มั่นใจใช้ทันรัฐบาลชุดนี้ไหม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต หรือ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งได้นำความเห็นจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้นำศาสนาทุกศาสนา มาประกอบการพิจารณา

โดยให้เขียนขึ้นเป็น ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่แยกออกมาจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้มีความชัดเจน ในข้อหมาย เช่น การกำหนดสถานะของคู่สมรส ที่จะแตกต่างจาก ชาย-หญิง โดยกำหนดให้ใช้ว่า “คู่ชีวิต”

กำหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปและรับการยินยอมจาก บิดามารดา, กำหนดให้มีสิทธิคล้ายคู่สมรส ชายหญิง ทั้งสวัสดิการข้าราชการ, การแบ่งสินสมรส การจดทะเบียนหย่า, หรือแม้แต่ การทำธุรกรรมทางการเงิน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับ คู่สมรสชายหญิงทั่วไป แต่อาจ มีเงื่อนไขบางประการ ที่แตกต่างกัน

โดยนายวิษณุยืนยันว่าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ ต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน อย่างไรก็ตามนายวิษณุไม่ยืนยันว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิต จะสามารถประกาศใช้ทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า